O nás

Advokátska kancelária sa nachádza v blízkom centre Bratislavy - hlavného mesta Slovenskej republiky na ulici Legionárska 1/C.


JUDr. MAGDALÉNA KOLLÁROVÁ

ADVOKÁT
SPRÁVCA KONKURZNEJ PODSTATY
narodená 09.06.1976

Ukončené vzdelanie:
2000 Univerzita Komenského Bratislava, Právnická fakulta

Prax:
2000 -podnikový právnik
2001-advokátsky koncipient v Advokátskej kancelárii Hustakova-Olej- Sedlak-Tomcikova
2001/2003 - advokátsky koncipient v Advokátskej kancelárii JUDr. Miroslav Pekár
od marca 2003 - advokát zapísaný v Slovenskej advokátskej komore
2003 - správca konkurznej podstaty
od marca 2004 - advokát zapísaný v Českej advokátskej komore

Jazykové znalosti: Angličtina

ODBORNÍ ZAMESTNANCI - KONCIPIENTI:

Mgr. MAREK LETKOVSKÝ

Bc. LUBOŠ PACKO

Jazykové znalosti: Angličtina

lawyers@legalskills.sk

ADMINISTRATÍVNY PERSONÁL

Jazykové znalosti: angličtina, nemčina, francúzština

office@legalskills.sk

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

Location illustration
LS Bratislava

LEGAL SKILLS.SK s.r.o.
Advokátska kancelária

Kontakt: JUDr. Magdaléna Kollárová
E-Mail:judr.kollarova@legalskills.sk

Legionárska 1/C
831 04 Bratislava
Slovensko

Tel: +421(0)2 555 745 97
Fax: +421(0)2 555 745 97
Web: www.legalskills.sk

Advokátska licencia č.1904 Slovenskej advokátskej komory
Legionárska 1/C
831 04 Bratislava
Slovensko

Advokátska licencia č.10185 Českej advokátskej komory
Mácova 27
621 00 Brno
Česká republika

Správca konkurznej podstaty č.493 v zozname Ministerstva spravodlivosti SR