O nás

Advokátska kancelária sa nachádza v blízkom centre Bratislavy - hlavného mesta Slovenskej republiky na ulici Legionárska 1/C.

GPS súradnice : 48.157337, 17.120480

Location maps

Location illustration
LS Bratislava

LEGAL SKILLS.SK s.r.o.
Advokátska kancelária

Kontakt: office@legalskills.sk
E-Mail: judr.kollarova@legalskills.sk

Legionárska 1/C
831 04 Bratislava
Slovensko

Tel: +421(0)2 555 745 97
Fax: +421(0)2 555 745 97
Web: www.legalskills.sk

JUDr. Magdaléna Kollárová
konateľ-advokát- Správca konkurznej podstaty
predseda spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov BYTOVÝ DOM LEGIONÁRSKA

Advokátska licencia č.1904 Slovenskej advokátskej komory
Advokátska licencia č.10185 Českej advokátskej komory
Správca konkurznej podstaty č.493 v zozname Ministerstva spravodlivosti SR