LEGAL SKILLS - EUROPEAN BUSINESS LAWYERS EEIG

Advokátske kancelárie združenia "Legal Skills" zamestnávajú okolo 32 právnikov a okolo 20 iných zamestnancov. Naši právnici sa špecializujú na špecifické oblasti práva v rámci špecifických podnikateľských sektorov. Záväzkom združenia "Legal Skills" je zabezpečiť právne služby pre klienta na vysokej profesionálnej úrovni.

Zabezpečujeme zastupovanie a poradenstvo pri rozhodcovských konaniach, súdnych sporoch, mimosúdnych urovnaniach v Európskej únii v rôznych právnych veciach.

Naše aktivity:
 • Správne právo
 • Zmluvy
 • Obchodné právo
 • Trestné právo
 • Pracovné právo
 • Právo Európskych spoločenstiev
 • Rodinné právo
 • Poisťovacie právo
 • Dedičské právo
 • Námorné právo

 • Naše služby sú poskytované v nasledovných jazykoch:
  Anglický, Estónsky, Fínsky, Nemecký, Ruský, Slovenský, Švédsky, Český

  Pripomíname, že nie každým jazykom sa hovorí v každej kancelárii.

  Ak máte nejaké otázky ohľadom našich aktivít neváhajte nás kontaktovať priamo alebo navštívte našu webstránku www.legalskills.net.


  Čo je Legal Skills ?

  Medzi členmi Legals Skills je vytvorené Európske zoskupenie hospodárskych záujmov - EEIG. Európske zoskupenie hospodárskych záujmov - EEIG sa riadi Európskou smernicou (EEC) 2137/85 a Dekrétom EEIG zo dňa 14.08.1988. V Slovenskej republike platí subsidiárne pre Európske zoskupenie hospodárskych záujmov zákon číslo 177/2004 Z.z. Oficiálna adresa LEGAL SKILLS EEIG je Potsdamer Stra?e 98, 10785 Berlin -Germany. LEGAL SKILLS je zaregistrovaný na súde Amtsgericht Berlin-Charlottenburg HRA 33480 v Spolkovej republike Nemecko.

  Aké sú výhody Legal Skills ?

  Spolupráca medzi advokátskymi kanceláriami Legal Skills závisí hlavne na zrýchlených a zlepšených právnych služibách na európskom trhu.

  Výhodou pre našich klientov je, že advokátske kancelárie Legal Skills sú schopné slúžiť zákazníkom pôsobiacim v rôznych štátoch. Uvedené je veľkou výhodou, keď je potrebné konať v rôznych štátoch alebo použiť legislatívu rôznych národných právnych poriadkov. Je taktiež ľahšie spolupracovať s inšitúciami všetkých uvedených štátov.


  V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

  Location illustration
  LS Bratislava

  LEGAL SKILLS.SK s.r.o.
  Advokátska kancelária

  Kontakt: office@legalskills.sk
  E-Mail: judr.kollarova@legalskills.sk

  Legionárska 1/C
  831 04 Bratislava
  Slovensko

  Tel: +421(0)2 555 745 97
  Fax: +421(0)2 555 745 97
  Web: www.legalskills.sk

  JUDr. Magdaléna Kollárová
  konateľ-advokát- Správca konkurznej podstaty
  predseda spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov BYTOVÝ DOM LEGIONÁRSKA

  Advokátska licencia č.1904 Slovenskej advokátskej komory
  Advokátska licencia č.10185 Českej advokátskej komory
  Správca konkurznej podstaty č.493 v zozname Ministerstva spravodlivosti SR